Nikon SB-5000閃燈 - 安裝 KBX for Nikon 柔光罩

安裝方法 與 注意事項
( 塞入式固定法 )

 

 

(一)   將黑色矽膠固定環套在 SB - 5000 閃燈上緣

: SB-5000 閃燈的燈頭尺寸比SB-900、SB-910 小,需要利用黑色矽膠固定環加大燈頭尺寸

 

 

 

 

 

(二)   套上 KBX  for Nikon 版本柔光罩

        
柔光罩底部有凹槽缺口面,朝向閃頭有凸起那面

 

 

 

 

 

(三)   用力將柔光罩往下壓到最底,達到100%密合

 
套上柔光罩之後,非常的緊、很穩固,不需要在外面套上另外的固定環

 

 

 

 

 

KBX 柔光罩收納的注意事項:

柔光罩長時間收納,請摺疊成,以下的狀態,避免長時間,不規則擠壓導致變形